Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí biến đổi

Trái ngược với chi phí cố định là chi phí biến đổi.

Thuật ngữ này đề cập đến các loại chi phí biến đổi theo sản lượng của một tổ chức, doanh nghiệp.

Ví dụ, chi phí biến đổi của một cửa hàng cà phê bao gồm chi phí cho việc mua các loại nguyên liệu như đường, sữa, hạt cà phê…

Khi cửa hàng bán được càng nhiều ly cà phê mỗi ngày, chi phí biến đổi mà họ phải chi trả sẽ tăng theo.