Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

EPS

EPS (Earning per share) là thu nhập hay lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được trên một cổ phiếu. EPS thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận cho mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp.

Công thức tính chỉ số EPS:

EPS = (Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức ưu đãi)/Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

EPS sẽ được điều chỉnh pha loãng theo các sự kiện như phát hành cổ phiếu, cổ tức bằng cổ phiếu hay cổ phiếu thưởng trong năm.

EPS thường được dùng để đánh giá lợi nhuận tương đối của một công ty trong một khoảng thời gian cụ thể và có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất của các công ty trong cùng ngành. EPS cao thường được xem là tích cực vì nó cho thấy công ty đang kiếm được nhiều lợi nhuận cho cổ đông của họ.