Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh (Business models) của doanh nghiệp là một kế hoạch hay một hình mẫu mô tả doanh nghiệp sử dụng những nguồn lực, các quan hệ với khách hàng và lợi nhuận của doanh nghiệp để tồn tại và phát triển. Mô hình kinh doanh rất quan trọng đối với cả doanh nghiệp mới và doanh nghiệp đã thành lập.

Mô hình kinh doanh thực chất là một kế hoạch vận hành doanh nghiệp một cách có lợi nhuận trong một thị trường cụ thể. Điều quan trọng nhất trong mô hình kinh doanh chính là giá trị mà doanh nghiệp mang đến cho khách hàng và giữ chân khách hàng. Giá trị chính là hàng hóa và dịch vụ công ty cung cấp, chúng thỏa mãn nhu cầu khách hàng và tạo nên sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.

Một mô hình kinh doanh thường bao gồm các yếu tố sau:

- Giá trị đề xuất (Value Proposition): mô tả về cách sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp giúp khách hàng giải quyết một vấn đề hoặc thỏa mãn một nhu cầu cụ thể. Điều này cũng bao gồm lý do tại sao sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp nổi trội hơn so với đối thủ.

- Phân đoạn thị trường (Market Segmentation): việc xác định và phân loại khách hàng tiềm năng dựa trên các đặc điểm chung như độ tuổi, giới tính, địa điểm, sở thích, và nhu cầu. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn khách hàng của họ.

- Phân đoạn thị trường (Market Segmentation): việc xác định và phân loại khách hàng tiềm năng dựa trên các đặc điểm chung như độ tuổi, giới tính, địa điểm, sở thích, và nhu cầu. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn khách hàng của họ.

- Kênh phân phối (Distribution Channel): Mô hình kinh doanh cũng mô tả cách sản phẩm hoặc dịch vụ được đưa đến khách hàng. Có thể thông qua cửa hàng bán lẻ, trực tuyến, qua đại lý, hoặc bất kỳ phương tiện nào phù hợp.

- Nguồn doanh thu (Revenue Stream): Cách doanh nghiệp kiếm tiền từ sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Có thể là bán hàng, thuê phí, dự án tùy chỉnh, đăng ký, quảng cáo, và nhiều mô hình khác.

- Cấu trúc chi phí (Cost Structure): Mô tả về các chi phí và loại nguồn tài chính cần thiết để hoạt động mô hình kinh doanh. Điều này bao gồm cả chi phí cố định và biến đổi, cũng như cách cơ cấu tài chính và nguồn vốn.