Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Mua lại (Acquisition)

Mua lại (Acquisition) là thuật ngữ dùng để chỉ việc mua lại một phần hay thâu tóm toàn phần một công ty với mục đích đạt được quyền kiểm soát công ty đó. 

Theo Luật Cạnh tranh Việt Nam (2018), “mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp mua toàn bộ hoặc góp một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp bị mua lại.”

Trong một số trường hợp, nếu một doanh nghiệp mua hơn 50% cổ phần hay tài sản của một công ty khác, họ có thể đưa ra các quyết định liên quan đến tài sản và giành được quyền kiểm soát các công ty bị mua. Trường hợp công ty mua lại 100% vốn cổ phần của công ty mục tiêu thì đây được xem là hoạt động sáp nhập.

Việc mua lại giúp mang đến một số lợi ích cho bên mua lại công ty:

- Giảm rào cản gia nhập: các công ty mua lại có thể ngay lập tức tham gia vào một thị trường mới trên nền tảng một thương hiệu, cơ sở khách hàng đã được xây dựng trước đó.

- Đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường, giúp tăng thị phần của công ty và tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

- Sau khi được mua lại, các công ty được tiếp cận với nguồn vốn lớn hơn.

- Củng cố chiến lược tăng trưởng và đạt được những công nghệ mới, giúp giảm thiểu chi phí hoạt động.

Tuy nhiên, việc mua lại có thể gây một số trở ngại cho công ty được mua lại như xung đột văn hóa, mâu thuẫn về mục tiêu phát triển hay làm ảnh hưởng đến thương hiệu đã xây dựng trước đó…