Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tư liệu sản xuất

Tư liệu sản xuất (Capital Goods) là tài sản hữu hình mà một tổ chức sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ, như tòa nhà văn phòng, thiết bị và máy móc. Hàng tiêu dùng là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất này. Các nhà sản xuất ô tô, máy bay và máy móc nằm trong lĩnh vực tư liệu sản xuất vì sản phẩm của họ sau đó được sử dụng bởi các công ty liên quan đến sản xuất, vận chuyển và cung cấp các dịch vụ khác.

Tư liệu sản xuất thường được coi là một yếu tố quan trọng đo lường sức khỏe và khả năng phát triển của một nền kinh tế. Mức đầu tư vào tư liệu sản xuất thường được xem xét để đánh giá mức độ phát triển công nghiệp và khả năng tăng trưởng dài hạn của một quốc gia.

Các loại tư liệu sản xuất 

- Tư liệu sản xuất không nhất thiết phải là tài sản cố định, như máy móc và thiết bị sản xuất. Chúng có thể bao gồm máy lắp ráp các dây dẫn điện và hệ thống hình ảnh kỹ thuật số độ phân giải cao.  

- Tư liệu sản xuất có thể là tông đơ cắt tóc được sử dụng bởi các nhà tạo mẫu tóc, sơn và màu vẽ được sử dụng bởi các họa sĩ, còn nhạc cụ được chơi bởi các nhạc sĩ là một trong số nhiều loại tư liệu sản xuất được bán cho các nhà cung cấp dịch vụ.