Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chiết khấu trái phiếu

Chiết khấu trái phiếu (Bond Discount) là giảm giá niêm yết trên thị trường của trái phiếu, làm cho trái phiếu có giá trị thấp hơn giá trị gốc của nó khi đáo hạn.

Một trái phiếu được phát hành với giá chiết khấu có giá thị trường thấp hơn mệnh giá, tạo ra sự tăng giá vốn khi đáo hạn do phải thanh toán trái phiếu theo mệnh giá.

Các trái phiếu khác nhau được giao dịch ở mức chiết khấu khác nhau.


Xem thêm:

Học đầu tư trái phiếu
Có nên mua trái phiếu không