Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chống pha loãng

Chống pha loãng (Anti-dilution) là các điều khoản được gắn trong các cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi, quyền chọn mua, để giúp bảo vệ nhà đầu tư khỏi khả năng mất giá trị cổ phiếu sau khi đầu tư do việc công ty phát hành thêm cổ phiếu. Khi các cổ phiếu phát hành mới được giao dịch trên thị trường với giá rẻ hơn giá mà các nhà đầu tư trước đó trả, thì hiện tượng pha loãng vốn chủ sở hữu có thể xảy ra.


Xem thêm:

Làm sao để định giá cổ phiếu

Những rủi ro khi đầu tư cổ phiếu