Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu giá trị

Cổ phiếu giá trị (Value stocks) chỉ nhóm cổ phiếu đang được giao dịch ở mức thấp hơn giá trị thực của công ty đó.

Do vậy, những đặc điểm chung của cổ phiếu giá trị bao gồm tỷ lệ trả cổ tức cao, chỉ số giá trên giá trị sổ sách một cổ phiếu (P/B) thấp và chỉ số giá trên thu nhập một cổ phiếu (P/E) thấp.

Các NĐT thường mua cổ phiếu này nhằm kiếm lời từ khoảng chênh lệch giữa giá trị giao dịch và giá trị thực của công ty, mà được cho là không được phản ánh tương xứng với kết quả hoạt động của công ty đó.

Tuy nhiên, cổ phiếu giá trị được xem là rủi ro hơn so với cổ phiếu tăng trưởng vì sự hoài nghi của thị trường đối với giá trị thực của nó.

Để một cổ phiếu giá trị có thể sinh lời, cần sự thay đổi nhận thức của thị trường về tiềm năng và sự tăng trưởng thực của công ty.

Và có thể cần một thời gian để thoát ra khỏi vị thế bị định giá thấp này, nhưng rủi ro ở đây là việc này có thể không bao giờ thay đổi được vị thế này.

Tuy vậy, rủi ro cao đồng nghĩa với lợi nhuận tiềm năng cao, do vậy cổ phiếu giá trị thường có khả năng mang lại lợi nhuận dài hạn cao hơn so với cổ phiếu tăng trưởng.


Xem thêm:

Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu
Làm sao để định giá cổ phiếu