Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ tức là gì? Tìm hiểu thêm về cổ tức

Điểm nhấn chính

- Cổ tức đóng một vai trò quan trọng đối với các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm thu nhập từ đầu tư chứng khoán.

- Cổ tức là tiền mặt hoặc cổ phiếu được công ty trích ra từ lợi nhuận (sau khi trừ thuế) để trả cho bạn khi công ty kinh doanh hiệu quả và sinh lời.

Học chơi cổ phiếu cơ bản - Cổ tức là gì?

Cổ tức là tiền mặt hoặc cổ phiếu được công ty trích ra từ lợi nhuận (sau khi trừ thuế) để trả cho bạn khi công ty kinh doanh hiệu quả và sinh lời. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty. Khi công ty bắt đầu có lợi nhuận, công ty sẽ dùng một phần lợi nhuận đó để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, phần này gọi là lợi nhuận giữ lại. Phần còn lại được chi trả cho các cổ đông, gọi là cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức còn tuỳ thuộc vào công ty phát hành, đặc biệt, có những cổ phiếu sẽ không chia cổ tức.

Ví dụ: Bạn mua cổ phiếu của công ty ABC. Khi công ty phát triển tốt và kinh doanh có lời, bạn sẽ được hưởng cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu của công ty đó.

Làm sao để nhận cổ tức?

Để được nhận cổ tức, bạn cần thoả được 2 điều kiện sau:

Nắm giữ cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền,là ngày giao dịch mà nhà đầu tư mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội cổ đông,…

Có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách. Ngày chốt danh sách này gọi là ngày đăng ký cuối cùng, là ngày công ty phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cổ đông như: quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm,…

Nếu:

Cổ phiếu bạn nắm giữ là cổ phiếu đã niêm yết: cổ tức sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản chứng khoán của bạn.

Cổ phiếu bạn nắm giữa là cổ phiếu chưa niêm yết (OTC): bạn cần liên hệ và đến trực tiếp doanh nghiệp để nhận cổ tức.

Thời gian nhận cổ tức là bao lâu?

- Thời gian nhận cổ tức bằng tiền mặt: Từ 1,5 – 2 tháng bạn sẽ mới nhận được phần cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. Sau khi công ty phát hành và hoàn tất các thủ tục niêm yết cổ phiếu.

- Thời gian nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Dao động từ 30 – 60 ngày. Sau khi doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục niêm yết thì cổ phiếu mới được chuyển về tài khoản của bạn.

Học chơi cổ phiếu cơ bản - Trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt lợi hơn?

Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt đều có ưu và nhược điểm riêng. Bạn tham khảo bảng so sánh sau đây nhé:

Tùy theo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mà bạn cần phải cân nhắc khi lựa chọn công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt vì cả hai cách đều có mặt ưu và nhược riêng. Tốt nhất, bạn có thể đặt niềm tin với doanh nghiệp chi trả bằng cả 2 hình thức, khi đó bạn sẽ vừa có thu nhập và doanh nghiệp vẫn có thể phát triển mở rộng. Nếu bạn đã tìm hiểu kỹ và tin vào sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp thì việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ có lợi hơn.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.