Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Định giá theo P/Sales hoặc EV/Sales

Chỉ số Giá/Doanh thu (P/S) cho biết thị trường định giá bao nhiêu cho mỗi đồng doanh thu của công ty. Chỉ số P/Sales thường được dùng trong việc định giá cổ phiếu tăng trưởng chưa tạo ra lợi nhuận hoặc bị sụt giảm lợi nhuận tạm thời.

Ví dụ: nếu một công ty chưa tạo ra lợi nhuận, các nhà đầu tư có thể xem xét tỷ lệ P/S để xác định xem cổ phiếu đang được định giá quá thấp hay quá cao. Nếu chỉ số P/S thấp hơn các công ty tương đương trong cùng ngành đang có lãi, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua cổ phiếu do định giá thấp.

Công thức tính (P/S) như sau: P/S = Vốn hóa công ty/Doanh số hàng năm

Chỉ số P/S thấp có thể hiểu rằng cổ phiếu đang có định giá thấp, trong khi chỉ số P/S cao hơn mức trung bình ngành có thể cho thấy rằng cổ phiếu đó đang được định giá quá cao.

Một trong những nhược điểm của chỉ số P/S là nó không tính đến việc công ty đang có lợi nhuận nào hay không. Chỉ số P/S cần được sử dụng với các chỉ số và thước đo tài chính khác khi xác định xem một cổ phiếu có được định giá đúng hay không.

Để định giá một công ty sử dụng chỉ số P/Sales, các nhà phân tích thường dự phóng kết quả kinh doanh và doanh thu trong tương lai của công ty.

Ví dụ: Một công ty có Doanh thu năm 2023 dự phóng là 100 tỷ và chỉ số P/S ngành là 1.0x. Vốn hóa của công ty sẽ được tính như sau: Vốn hóa thị trường = Doanh thu * Chỉ số P/S = 100 * 1.0 = 100 tỷ.

Từ vốn hóa công ty, có thể tính ra Giá cổ phiếu và so sánh với giá thị trường để có thể biết cổ phiếu đắt hay rẻ và ra quyết định mua bán.

Chỉ số P/S cho phép các nhà đầu tư định giá một công ty dựa trên vốn hóa thị trường của công ty và doanh số bán hàng của công ty đó trong khi chỉ số EV/Sales tính đến cả vốn chủ sở hữu và nợ của công ty.

Công thức tính (EV/Sales) như sau:

EV/Sales = (Vốn hóa công ty - Nợ - Tiền và các khoản tương đương tiền) / Doanh số hàng năm

Giá trị doanh nghiệp trên doanh số (EV/Sales) là một cách tính mở rộng hơn của định giá theo Giá thị trường trên doanh số (P/S), định giá này sử dụng giá trị vốn hóa thị trường thay vì giá trị doanh nghiệp (EV).

EV/Doanh số được cho là chính xác hơn P/S, do giá trị vốn hóa thị trường không tính đến khoản nợ của công ty khi định giá công ty, trong khi giá trị doanh nghiệp EV thì có.