Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài sản rủi ro

Tài sản rủi ro (Risky asset) là tài sản có mức độ biến động giá đáng kể, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa, tiền điện tử, bất động sản hay trái phiếu lãi suất cao.

Tài sản rủi ro được sử dụng để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, nhưng kèm theo đó là khả năng mất giá trị đáng kể.

Xếp hạng mức độ rủi ro của tài sản phổ biến:

Trái phiếu < ETFs < Cổ phiếu < Bất động sản < Quỹ đầu tư tư nhân < Hàng hóa < Tiền điện tử

Một trong những loại tài sản rủi ro phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán là cổ phiếu. Cổ phiếu thường có nhiều rủi ro tiềm ẩn vì giá của chúng luôn biến động mỗi ngày và vô cùng nhạy cảm với bất kỳ thông tin, tình hình kinh tế, chính sách kinh tế hay tâm lý thị trường.

Theo sau là bất động sản thương mại hay bất động sản cho thuê, có tiềm năng sinh lợi rất lớn nhưng cũng có rủi ro thanh khoản và rủi ro biến động giá, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng hoặc bong bóng bất động sản.

Đầu tư vào quỹ đầu tư tư nhân (Private equity), dưới dạng chứng chỉ quỹ, không giống như thị trường công khai và tính thanh khoản của nó rất thấp. Những quỹ đầu tư tư nhân thường đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết vì sự tiềm năng tăng trưởng của chúng, nhưng tiềm năng này không được bảo đảm, đồng thời quá trình định giá của chúng cũng không rõ ràng và minh bạch. Nên việc đầu tư vào quỹ PE được xem là rất rủi ro.

Đầu tư vào thị trường hàng hóa sẽ chịu tác động đáng kể từ bên ngoài, đặc biệt là tỷ giá, tình hình thế giới và chính trị, giá hàng hóa sẽ tăng hoặc giảm đột ngột, làm giảm giá trị danh mục đầu tư nếu không có chiến lược đầu tư phù hợp.

Tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum và nhiều loại tiền mã hóa khác được xem là tài sản có mức độ rủi ro rất cao. Chúng có khả năng biến động mạnh và thường không được bảo đảm bởi bất kỳ tổ chức nào hoặc chính phủ.