Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tín phiếu kho bạc

Tín phiếu kho bạc là một công cụ vay nợ ngắn hạn của Chính phủ, được Kho bạc Nhà nước phát hành để vay vốn ngắn hạn cho ngân sách Nhà nước, thường có kì hạn 3, 6 và 12 tháng.

Tại Việt Nam, tín phiếu kho bạc có mệnh giá là 100,000đ hoặc là bội số của 100,000đ, được phát hành trực tiếp bởi Kho bạc Nhà nước hoặc thông qua các tổ chức trung gian tài chính.

Với sự đảm bảo thanh toán bởi Chính phủ, tín phiếu kho bạc được xem gần là công cụ an toàn và ít rủi ro nhất, mặc dù mức lãi suất của nó thấp hơn so với các loại công cụ thị trường tiền tệ khác.

Đây là một công cụ hữu ích giúp Nhà nước vận hành thị trường tiền tệ hiệu quả, làm giảm lượng tiền mặt trên thị trường, giảm thiểu tình trạng đầu cơ cũng như nguy cơ lạm phát.


Xem thêm:

Học đầu tư trái phiếu

Có nên mua trái phiếu không