Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ (Money market) đề cập đến việc mua, bán các khoản đầu tư nợ ngắn hạn, dưới một năm hoặc thậm chí là qua đêm, với khối lượng giao dịch lớn giữa các tổ chức và nhà giao dịch lớn.

Ở cấp độ nhỏ hơn, các nhà đầu tư cá nhân có thể mua các quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ hoặc mở tài khoản thị trường tiền tệ ở các ngân hàng.

Thị trường tiền tệ đặc trưng bởi mức độ an toàn khá cao và tỷ suất sinh lợi tương đối thấp.

Nó góp phần quan trọng trong việc lưu thông và cung ứng nguồn vốn ngắn hạn cho các chủ thể có nhu cầu.

Ổn định thị trường tiền tệ giúp Nhà nước có thể theo dõi tình hình phát triển kinh tế cũng như kiểm soát tình trạng lạm phát một cách hiệu quả.