Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cách tốt nhất để đầu tư vào công ty start-up của bạn

Cách tốt nhất để hạch toán số tiền đó là gì?

Bạn đang ở đây với tài khoản thanh toán trong tay và nhân viên kế toán của bạn nói, "Anh/chị muốn ghi nhận khoản đầu tư này trong sổ sách như thế nào? Một khoản vay hay một khoản đầu tư?"

Bạn sẽ trả lời như thế nào? Hãy cùng Tititada tìm hiểu nhé!

Cho doanh nghiệp của bạn vay tiền

Nếu bạn đang mở một công ty hợp danh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ cần đóng góp chủ sở hữu dưới dạng phần vốn kinh doanh của mình. Trong trường hợp này, bạn sẽ thực hiện một khoản đầu tư góp vốn chứ không phải một khoản vay.

Khi bạn cho doanh nghiệp của mình vay tiền, bạn trở thành người cho vay, và khoản vay gọi là vay cổ đông. Bạn sẽ cần viết một hợp đồng cho vay kinh doanh. Đảm bảo rằng các điều khoản cho vay được viết ra sao cho bạn có một giao dịch dài hạn tách biệt rõ ràng giữa bạn với doanh nghiệp và mọi thứ đều được lập thành văn bản, bao gồm lãi suất cho khoản vay, cách thức khoản vay sẽ được hoàn trả và hậu quả nếu không hoàn trả.

Đầu tư tiền vào doanh nghiệp của bạn

Nếu bạn bỏ tiền góp vốn vào doanh nghiệp của mính và sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp, bạn là một nhà đầu tư. Nếu doanh nghiệp của bạn không phải là một công ty, bạn có thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp của mình. Tiền sẽ được chuyển ghi nhận vào tài khoản vốn cá nhân của bạn theo phân loại vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.

Bạn có thể đầu tư vào doanh nghiệp của mình bằng cách thành lập công ty và trở thành cổ đông trong doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp nhỏ và chỉ có vài cổ đông (tối thiểu 3 cổ đông để thành lập công ty cổ phần), bạn có thể sở hữu hầu hết doanh nghiệp.

Nếu bạn rút tiền bằng cách bán cổ phiếu hoặc nhận cổ tức trên cổ phiếu của mình, bạn phải trả thuế trên phần lãi từ việc bán vốn.

Rủi ro của mỗi lựa chọn

Các lựa chọn cho vay tiền để kinh doanh hoặc đầu tư của bạn được gói gọn trong các khái niệm về nợ và vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp nợ (cho vay), bạn là chủ nợ và doanh nghiệp của bạn là con nợ. Trong trường hợp thứ hai, với cổ phần sở hữu, bạn sở hữu một phần của doanh nghiệp. Bạn có nhiều rủi ro hơn với đầu tư vốn cổ phần hơn là cho vay tiền.

Nếu doanh nghiệp không thể thanh toán các chi phí của mình, việc có một tài liệu là bằng chứng cho vay sẽ đưa bạn vào nhóm các chủ nợ và cho bạn cơ hội lấy lại một số tiền của mình trong thủ tục phá sản. Nếu bạn là một cổ đông, bạn sẽ là người cuối cùng được trả vốn khi phá sản và có thể không còn gì cho bạn.

Làm thế nào để tránh các vấn đề về thuế với khoản đóng góp của bạn

Cho dù bạn quyết định cho vay tiền để kinh doanh hay đầu tư góp vốn, hãy xem xét điều này sẽ ảnh hưởng đến thuế cá nhân của bạn như thế nào.

Tòa án Thuế lưu ý về sự thật rằng chủ sở hữu "không yêu cầu hoặc nhận thanh toán cho bất kỳ chi phí nào mà người chủ đã trả thay cho công ty của mình." và khoản vay phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Văn bản giấy tờ thể hiện mối quan hệ rõ ràng giữa chủ doanh nghiệp (chủ nợ) và doanh nghiệp (con nợ)

- Mô tả số tiền đã cho vay

- Một kỳ vọng hoàn trả rõ ràng và các điều khoản và điều kiện của khoản hoàn trả đó

- Và một tuyên bố rõ ràng về những gì sẽ xảy ra nếu khoản nợ không được trả

Nếu tòa án thuế phát hiện ra rằng các khoản thanh toán của chủ sở hữu là góp vốn và không phải là một khoản vay và chủ sở hữu đang đầu tư nhiều tiền hơn vào doanh nghiệp. Khoản đầu tư này không được coi là thu nhập kinh doanh và nếu chủ sở hữu rút khoản đầu tư của mình thì phải nộp thuế trên khoản lãi từ việc thoái vốn cho khoản rút tiền đó.

Lưu ý trước khi bạn cho vay hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của mình

Nếu bạn muốn cho doanh nghiệp của mình vay tiền, hãy chắc chắn rằng có giấy tờ xác định các điều khoản của khoản vay, nghĩa vụ trả nợ và hình phạt nếu không trả nợ. Nhờ luật sư chuẩn bị hợp đồng cho vay để bao gồm tất cả các điều kiện cần thiết. Sau đó, đảm bảo rằng công ty trả nợ hoặc công ty sẽ phải chịu trách nhiêm khi không trả nợ.

Nếu bạn muốn đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp của mình, điều tương tự cũng được áp dụng: đảm bảo bạn tạo tài liệu cổ đông để chứng minh rằng bạn thực sự là cổ đông, bao gồm giá trị cổ phần bạn đang mua và sự thay đổi giá trị của chúng theo thời gian.

Cách tốt nhất để đưa tiền vào doanh nghiệp của bạn là gì? Nó phụ thuộc vào hoàn cảnh tài chính và thuế cá nhân của bạn và loại hình kinh doanh của bạn. Bạn cũng có thể là cổ đông góp vốn, và cho những lần góp vốn tiếp theo có thể cân nhắc việc vay cổ đông.

Tóm tắt:

- Sau khi đã góp vốn vào công ty và là cổ đông, các lần góp vốn tiếp thep bạn có thể cân nhắc giũa vốn vay hoặc là tiếp tục góp vốn cổ phần. 

- Thảo luận về các lựa chọn với cả chuyên gia thuế và cố vấn pháp lý của bạn

- Lập thỏa thuận (cho vay hoặc góp vốn) bằng văn bản

- Giữ hồ sơ về giao dịch và đảm bảo rõ ràng cách hạch toán tiền trong sổ sách của doanh nghiệp.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

Bài viết liên quan