Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cán cân thương mại

Xuất khẩu ròng, còn được gọi là cán cân thương mại, được xem là yếu tố quan trọng nhất trong GDP. GDP của một quốc gia thường tăng trưởng khi tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ được bán ra nước ngoài nhiều hơn tổng giá trị hàng quốc tế nhập vào.

Xuất khẩu ròng = Giá trị xuất khẩu - Giá trị nhập khẩu

Nếu giá trị xuất khẩu của một quốc gia lớn hơn giá trị nhập khẩu, thì đó được gọi là thặng dư thương mại.

Điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm và củng cố tiền tệ của quốc gia đó.

Còn nếu giá trị xuất khẩu thấp hơn giá trị nhập khẩu, thì đó được gọi là thâm hụt thương mại.

Điều này sẽ khiến nhu cầu về tiền tệ của quốc gia đó ở các nước khác bị suy giảm và kéo theo giá trị tiền tệ đi xuống.