Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chính sách tài khóa tự ổn định

Chính sách tài khóa tự ổn định (Automatic Stabilizer) là một loại chính sách tài khóa được thiết kế để bù đắp những biến động trong hoạt động kinh tế của một quốc gia thông qua hoạt động bình thường của họ mà không cần chính phủ hoặc các nhà hoạch định chính sách can thiệp.

Chính sách tài khóa tự ổn định phổ biến nhất là các loại thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp, và các hệ thống chuyển giao như bảo hiểm thất nghiệp và phúc lợi.

Chính sách tài khóa tự ổn định được ban hành nhằm ổn định các chu kỳ kinh tế và được tự động kích hoạt mà không cần chính phủ hành động bổ sung.

Chính sách tài khóa ổn định tự động là các chính sách của chính phủ đang thực hiện nhằm tự động điều chỉnh thuế suất và chuyển các khoản thanh toán nhằm mục đích ổn định thu nhập, tiêu dùng và chi tiêu kinh doanh trong chu kỳ kinh doanh.

Trong trường hợp suy thoái kinh tế nghiêm trọng hoặc kéo dài, các chính phủ thường hỗ trợ chính sách ổn định tự động bằng các chính sách kích thích một lần hoặc tạm thời để cố gắng khởi động lại nền kinh tế.

Chính sách tài khóa ổn định tự động được chủ yếu thiết kế nhằm đối phó với các cú sốc tiêu cực hoặc suy thoái kinh tế, mặc dù chúng cũng có thể được áp dụng để kiềm chế một nền kinh tế đang mở rộng hoặc để đối phó với lạm phát.

Chính sách này tăng cường thu thuế hơn từ nền kinh tế trong giai đoạn tăng trưởng nhanh và thu nhập cao.

Tiền thu sau đó được sử dụng bởi chính phủ để chi tiêu hoặc hoàn trả thuế khi hoạt động kinh tế trì trệ hoặc thu nhập giảm.

Mục tiêu của chính sách này là bảo vệ nền kinh tế khỏi những biến động trong chu kỳ kinh doanh.