Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cú sốc cung

Cú sốc cung (Supply shock) là một sự kiện bất ngờ làm tăng hay giảm nguồn cung của một sản phẩm hay dịch vụ một cách nhanh chóng, khiến giá cả của chúng bị ảnh hưởng đáng kể.

Nếu tổng cầu không thay đổi, một cú sốc cung tiêu cực, sẽ làm giảm sản lượng cung cấp ra ngoài thị trường, qua đó sẽ khiến cho giá của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tăng đột biến, và ngược lại cú sốc cung tích cực sẽ làm giá giảm khi sản lượng được gia tăng nhanh chóng.

Các cú sốc cung ứng có thể được tạo ra bởi bất kỳ sự kiện bất ngờ nào làm hạn chế sản lượng hoặc làm gián đoạn chuỗi cung ứng, bao gồm các thảm họa thiên nhiên và các diễn biến địa chính trị, chẳng hạn như các hành động chiến tranh hoặc khủng bố.

Ví dụ: nguồn cung xăng dầu trên thị trường bất ngờ sụt giảm trong một khoảng thời gian ngắn do các chi phí nhập khẩu tăng mạnh cùng với các diễn biến địa chính trị phức tạp gây trở ngại trực tiếp đến việc nhập khẩu của các nhà phân phối xăng dầu trong nước, gây ra tình trạng khan hiếm ngắn hạn và đẩy giá xăng dầu trong nước tăng lên.