Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lạm phát tích hợp

Lạm phát tích hợp (Built-in inflation) thường phát sinh từ các sự kiện trong quá khứ và tiếp tục tác động đến tình hình kinh tế hiện tại và trong tương lai của một quốc gia.

Trong mô hình lạm phát tam giác của Robert J.Gordon, lạm phát tích hợp cùng với lạm phát do cầu kéo và lạm phát do chi phí đẩy, quyết định tỷ lệ lạm phát tại thời điểm hiện tại.

Loại lạm phát này được thể hiện qua:

- Lạm phát kỳ vọng: một dự đoán về lạm phát sẽ tiếp tục tăng trong tương lai dựa trên những quan sát trong quá khứ.

- Tiền lương-giá cả: người lao động mong muốn nhận mức lương danh nghĩa cao hơn để duy trì mức sống, nhưng qua đó tạo áp lực làm chi phí gia tăng.

Nói chung, khi giá cả hàng hóa tăng cao và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng với tốc độ tương tự, người lao động sẽ đòi hỏi nhiều tiền lương hơn để duy trì mức sống của họ, để theo kịp sự gia tăng của giá cả.

Khi tiền lương của họ tăng, nó sẽ tạo ra nhiều nhu cầu hơn, dẫn đến giá cả tăng cao hơn.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể buộc phải tăng giá thành để bù đắp chi phí nhân công cao hơn.

Cứ như vậy, vô hình chung, vòng xoáy tiền lương-giá cả xảy ra, lặp lại và tiếp diễn như một chu kỳ.

Trước những tác động của lạm phát nói chung, chính phủ các quốc gia đưa ra các biện pháp đối phó như áp dụng các chính sách tiền tệ, tài khóa. Song điều này có thể dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng, GDP thực giảm và ảnh hưởng đến nguồn vồn đổ vào thị trường chứng khoán.