Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Sự khan hiếm

Sự khan hiếm (Scarcity) chỉ sự chênh lệch giữa nguồn cung hạn chế và nhu cầu vô hạn, hay đơn giản là cầu vượt cung.

Nói cách khác, hàng hóa và dịch vụ trở nên khan hiếm bởi các nguồn lực để sản xuất ra chúng bị giới hạn, và do người tiêu dùng cũng không giảm nhu cầu đối với chúng nên tình trạng khan hiếm nguồn cung thành phẩm cũng xảy ra.

Sự khan hiếm có thể xảy ra ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nó có thể chỉ tình trạng thiếu hụt, giới hạn ở các tài nguyên thiên nhiên như dầu, quặng sắt hay than, cũng như các động thực vật. Hoặc, là chỉ đến khía cạnh thời gian và tiền bạc.

Về bản chất, hai thứ này cũng được xem là tài nguyên khan hiếm khi hầu hết mọi người đều có quá ít cái này hoặc cái kia, hoặc cả hai.

Nhìn chung, xã hội có thể giải quyết tình trạng khan hiếm bằng hai cách. Một là tăng nguồn cung. Càng nhiều hàng hóa và dịch vụ có sẵn cho tất cả mọi người, thì tình trạng khan hiếm sẽ ít xảy ra hơn.

Hai là họ phải giảm bớt mong muốn, nhu cầu của mình. Càng có ít nhu cầu đối với một số hàng hóa nhất định, thì sẽ càng ít căng thẳng hơn về các nguồn lực bị hạn chế.