Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Sức mua

Trong tài chính, sức mua của một nhà đầu tư (Buying power) là số tiền mà họ có sẵn để mua chứng khoán.

Nó được tính bằng tổng của số tiền mặt hiện có trong tài khoản đầu tư cùng với số dư các hạn mức ký quỹ (margin lending), nếu có.

Hiện nay mức ký quỹ các công ty chứng khoán cung cấp cho khách hàng đang ở mức 50%, nghĩa là bạn có 5 đồng sẽ được công ty chứng khoán cho vay 5 đồng, và sức mua là 10 đồng.

Càng thêm nhiều tiền vào tài khoản, sức mua sẽ càng cao hơn.

Hoặc, nếu các khoản đầu tư đã thực hiện đem lại lợi nhuận, sức mua của nhà đầu tư cũng có thể tăng tương xứng.

Lưu ý rằng, sức mua khác với giá trị tài sản ròng.

Trong khi tài sản ròng thể hiện tổng giá trị tiền và chứng khoán trừ đi nợ, sức mua thể hiện tổng số dư tiền sẵn có, bao gồm cả khoản vay được cấp, để thực hiện mua chứng khoán.

Khi mua chứng khoán, sức mua sẽ giảm xuống tương xứng, còn tài sản ròng có thể sẽ tăng hoặc giảm tuỳ theo diễn biến tăng, giảm giá của chứng khoán.

Ví dụ: bạn có 100 triệu đồng trong tài khoản chứng khoán có ký quỹ.

Với tỷ lệ vay ký quỹ được cấp là 50%,sức mua của bạn sẽ được đòn bẩy lên tới mức 200 triệu đồng (100 triệu/50%).

Ở mặt khác, nếu không có vay ký quỹ, sức mua của bạn chỉ là 100 triệu đồng, bằng với những gì bạn chấp nhận bỏ vô tài khoản của mình.