Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tăng trưởng tín dụng

Tín dụng là khoản tiền mà ngân hàng cho khách hàng vay. Tăng trưởng tín dụng chỉ sự gia tăng trong tổng giá trị các khoản tín dụng do hệ thống ngân hàng cung cấp cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Tín dụng tăng đồng nghĩa với việc lượng cung tiền trong nền kinh tế tăng lên. Ví dụ, tăng trưởng tín dụng tăng 20% có nghĩa rằng tổng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng năm nay sẽ cao hơn năm trước 20%.

Khi quy mô tín dụng gia tăng, cá nhân và doanh thể vay được nhiều hơn, cho tiêu dùng, đầu tư,  mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó tạo ra thêm nhiều hàng hóa và việc làm, góp phần vào tăng trưởng kinh tế. 

Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng cũng rất quan trọng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của chính ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng giúp ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận.