Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi (CD) là giấy chứng nhận cho một khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, với một mức lãi suất cố định, tại ngân hàng.

Các khoản tiền tiết kiệm này thường không được rút trước kỳ hạn, hoặc nếu rút trước sẽ phải chịu một mức phí phạt. Tới lúc đáo hạn, ngân hàng sẽ thanh toán cả tiền vốn lẫn tiền lãi cho người gửi. Tới lúc đáo hạn, ngân hàng sẽ thanh toán cả tiền vốn lẫn tiền lãi cho người gửi.

Tuy nhiên, một số chứng chỉ tiền gửi có thể được chuyển nhượng, nghĩa là chúng có thể được bán cho nhà đầu tư khác nếu chủ sở hữu cần tiền trước ngày đáo hạn.

Chứng chỉ tiền gửi được xem là một loại hình đầu tư phi rủi ro, khá an toàn và người gửi nhận được phần tiền lãi ưu đãi hơn so với các khoản gửi tiết kiệm ngân hàng thông thường.

Do loại tài sản này có tính an toàn và thận trọng cao hơn, nên cơ hội mang lại tăng trưởng thường sẽ thấp hơn so với cổ phiếu hay trái phiếu, nhưng đổi lại, tỷ suất sinh lợi được đảm bảo và không biến động.

Ngoài ra, chứng chỉ tiền gửi cũng có một số hạn chế như tính thanh khoản thấp, không được thanh toán trước hạn trừ một số trường hợp nên có thể gây khó khăn cho người gửi trong những khi cần tiền gấp.

Nói chung, chứng chỉ tiền gửi là một phương án phổ biến và hữu ích cho những cá nhân có nhu cầu tiết kiệm trong dài hạn.