Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Xếp hạng ngân hàng

Xếp hạng ngân hàng (Bank rating) là một thuật ngữ kinh tế tài chính, được dùng để đánh giá độ an toàn và sức khỏe của một ngân hàng.

Bank rating được công bố bởi Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC) hoặc các công ty tư nhân khác, dựa trên một công thức được phát triển bởi FDIC.

Bank rating được xếp trên thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 1 và 2 là ngân hàng có chất lượng cao. Các ngân hàng có điểm cao hơn 3 là các định chế trung bình. Ngân hàng có điểm 4 là đang có vấn đề nghiêm trọng, và 5 là ngân hàng có nguy cơ phá sản cao.

Bank rating có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định lãi suất vay và mức độ rủi ro của các khoản đầu tư vào trái phiếu của ngân hàng. Hiện nay, Moody’s và CAMELS là hai hệ thống xếp hạng tín dụng phổ biến nhất.