Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Mã tổ chức phát hành thẻ

Mã tổ chức phát hành thẻ (Bank Identification Number - BIN) là bốn đến sáu số đầu tiên được in trên thẻ thanh toán.

Bộ số này dùng để nhận diện tổ chức tài chính đã phát hành thẻ.

Như vậy, BIN cho phép bạn thực hiện quá trình khớp các giao dịch với nhà phát hành thẻ đang được sử dụng.

Bạn có thể tìm thấy BIN trên nhiều loại thẻ thanh toán khác nhau, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ tính phí và thẻ ghi nợ.

Hệ thống BIN giúp các tổ chức tài chính xác định thẻ thanh toán gian lận hoặc bị đánh cắp và có thể giúp ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính.