Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Số dư khả dụng

Số dư khả dụng (Available Balance) là số dư trong tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiền gửi không kì hạn mà chủ tài khoản có thể sử dụng ngay lập tức, bao gồm gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản.

Số dư khả dụng của tài khoản thẻ tín dụng thường được gọi là tín dụng khả dụng.

Số dư khả dụng có thể khác với số dư hiện tại do có thể có các giao dịch đang chờ xử lý chưa được cập nhật hoặc xóa.

Số dư khả dụng cho biết số tiền có sẵn để sử dụng ngay trong tài khoản của khách hàng và được cập nhật liên tục trong ngày.

Số dư khả dụng quan trọng khi có sự chậm trễ trong việc ghi Có tiền vào tài khoản, ví dụ như khi một séc chưa được xóa hay một lệnh chuyển tiền chưa hoàn thành.