Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Số tài khoản

Số tài khoản (Account number) là một chuỗi số duy nhất và đôi khi cũng có thể bao gồm các chữ cái và các ký tự khác nhằm xác định chủ sở hữu của một dịch vụ và cho phép truy cập vào dịch vụ đó.

Ví dụ, số tài khoản của một tài khoản ngân hàng là một chuỗi số do ngân hàng cấp khi khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng đó.


Số tài khoản giúp khách hàng thực hiện các giao dịch trên tài khoản như chuyển tiền, nhận tiền, thanh toán.

Số tài khoản có thể chứa các thông tin được mã hóa cho các mục đích bảo mật nội bộ.