Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Rủi ro phá sản

Rủi ro mất khả năng thanh toán là rủi ro mà người đi vay không thể trả các khoản thanh toán bắt buộc cho các khoản nợ của họ.

Người cho vay và nhà đầu tư đều phải chịu rủi ro mất khả năng thanh toán trong hầu như tất cả các hình thức cho vay, chỉ khác là rủi ro cao hay thấp.

Nhà đầu tư thường yêu cầu một mức lợi tức hoặc lãi suất cao hơn khi rủi ro mất khả năng thanh toán cao và ngược lại.

Ví dụ: nếu bạn mua trái phiếu để nhận lãi suất cố định từ tổ chức phát hành.

Trong trường hợp tổ chức này, vì bất kỳ lý do gì, dần mất khả năng thanh toán và đang đối mặt với việc bị phá sản, thì bạn cũng đồng thời sẽ phải đối mặt với rủi ro mất cả lãi suất và thậm chí cả vốn đầu tư mua trái phiếu đó.

Vì vậy, trước khi quyết định đầu tư, bạn cần nên đánh giá và nắm rõ những yếu tố như xếp hạng tín dụng của một công ty hay sức khoẻ tài chính và mức độ an toàn của một khoản đầu tư, để qua đó có thể bảo toàn vốn và nhận về một mức lợi nhuận tối đa.


Xem thêm: Đầu tư chứng khoán có rủi ro không