Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: BCM

Thông tin chung

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thành lập năm 1976. Các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm Phát triển và kinh doanh các khu công nghiệp và đô thị; Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; Phát triển đô thị và dịch vụ; Phát triển nhà ở xã hội; Đầu tư phát triển giáo dục - y tế; Phát triển thành phố thông minh (Smart city). Becamex IDC đang xây dựng và đưa vào sử dụng 40,000 căn hộ trong dự án tổng thể cung cấp 102,000 căn hộ cho Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát và Bàu Bàng. BCM được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ cuối tháng 07/2020.

Cập nhật thông tin gần nhất

Lũy kế 9T đầu năm 2023, Becamex ghi nhận doanh thu thuần đạt 3,012 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 265 tỷ đồng, lần lượt giảm 46.5% và 84.1% so với cùng kỳ 2022.

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023, Becamex dự kiến tăng vốn điều lệ lên từ 20 đến 30 ngàn tỷ đồng nhằm đáp ứng đủ vốn để Becamex thực hiện 5 mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2023 – 2028.

Diễn biến giá cổ phiếu

Điểm nhấn tài chính

Quý 3/2023, Becamex ghi nhận doanh thu đạt 1,143 tỷ đồng, giảm 49.5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong kỳ, các khoản giảm trừ doanh thu của BCM tăng gấp 20 lần so với năm 2022 lên 16 tỷ đồng, doanh thu thuần theo đó cũng giảm 50.2% xuống còn 1,127 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của BCM trong quý 3 ghi nhận sụt giảm đáng kể, cụ thể doanh thu từ kinh doanh BĐS, BĐS đầu tư giảm tới 60.5% xuống còn 728 tỷ đồng; doanh thu bán thành phẩm giảm 35.8% xuống còn 81 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động khác cũng giảm 48.5% xuống còn 10 tỷ đồng; ngược lại doanh thu xây dựng đạt 55 tỷ đồng trong khi năm 2022 không ghi nhận doanh thu từ hoạt động này. Giá vốn hàng bán giảm 75.0% so với cùng kỳ xuống 399 tỷ đồng, trong đó giá vốn kinh doanh BĐS, BĐS đầu tư giảm mạnh nhất xuống còn 140 tỷ đồng, tương đương giảm 89.2%. Doanh thu tài chính giảm tới 37.4% svck xuống còn gần 7 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay chỉ tăng nhẹ. Tuy nhiên, khoản lãi trong công ty liên kết giảm tới 63.2% xuống còn hơn 6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 8.8% và 21.6% so với cùng kỳ lên 182 tỷ đồng và 141 tỷ đồng.

Kết quả, doanh thu giảm trong khi chi phí tăng cao khiến cho lợi nhuận sau thuế của quý 3 cũng giảm 16.8% xuống còn 216 tỷ đồng. 

Tính đến thời điểm kết thúc 9T đầu năm, BCM ghi nhận tổng tài sản đạt 49,454 tỷ đồng, tăng nhẹ 2.4% so với đầu năm. Tuy nhiên, lượng tiền mặt mà BCM giảm tới 43% so với đầu năm xuống còn 859 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm tới 77.8% tài sản ngắn hạn, ghi nhận tăng nhẹ 6.3% so với đầu năm lên 22,165 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 3.8% lên 31,481 tỷ đồng.

Năm 2023, Becamex kế hoạch doanh thu đạt 9,460 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế đạt 2,263 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, BCM chỉ vừa mới thực hiện được 31.8% của kế hoạch doanh thu và 11.7% kế hoạch lợi nhuận của năm 2023. 

Trong giai đoạn 2023 – 2028, BCM xác định 5 mục tiêu chính là: Phát triển hạ tầng giao thông, Phát triển đô thị - dịch vụ tại Thành phố mới Bình Dương, Phát triển khu công nghiệp thế hệ mới, Phát triển nhà ở xã hội và Đầu tư mở rộng sang các tỉnh thành khác, nâng tổng số đầu tư lên 20 tỉnh thành.Theo đó, BCM dự kiến tăng vốn lên từ 20 đến 30 ngàn tỷ đồng. 

Trên thị trường chứng khoán, BCM sẽ phấn đấu quy mô vốn hóa trên thị trường chứng khoán từ 7 – 10 tỷ USD theo kỳ vọng của chính quyền.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.