Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: IDC

Thông tin chung

Tổng Công ty IDICO tiền thân là tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam được thành lập năm 2000. Các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư; đầu tư xây dựng, kinh doanh các dự án điện lực, giao thông, thủy lợi, cấp nước, cầu cảng; thi công, lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại;... Ngày 10/12/2019, IDC chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý III/2023, IDICO ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,443 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 195 tỷ đồng, lần lượt giảm 29.7% và 68.3% so với cùng kỳ 2022. 

Tháng 9/2023, IDICO xin phép đầu tư và thực hiện dự án xây dựng tổ hợp văn phòng tại TP.Cần Thơ thông qua con ty con IDICO-INCO 10, với tổng vốn đầu tư khoảng 410 tỷ đồng, trong đó 100 tỷ đồng là vốn sở hữu. 

Từ đầu năm đến hết quý 3/2023, IDICO đã cắt giảm 274 nhân sự, từ 1,396 người xuống còn 1,122 người.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9T/2023, IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 4,998 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ 2022, trong đó nguồn thu chính từ cho hạ tầng khu công nghiệp giảm tới 45.4%, đạt 2,229 tỷ đồng, do các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp chưa đến thời điểm đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu. Mặc dù giá vốn hàng bán giảm 14% xuống còn 3,397 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận gộp của IDC vẫn giảm đến 48%, đạt 1,601 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm nhẹ 0.1% xuống còn 132 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng tăng 42.2% lên 147 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng 47.6% lên 144 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động của IDC cũng tăng 16.3%, lên 253 tỷ đồng. Cùng với phần lỗ 37 tỷ đồng từ hoạt động khác đã khiến cho lãi ròng cũng IDC trong 9T/2023 giảm đến 56.4% svck, đạt 1,032 tỷ đồng. 

Tính đến thời điểm kết thúc 9T đầu năm, IDC ghi nhận tổng tài sản đạt 16,898 tỷ đồng, giảm nhẹ 0.7% so với đầu năm. Lượng tiền mặt mà IDC nắm giữ tăng 15% lên 1,251 tỷ đồng, trong khi khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 20% xuống còn 834 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh 81% lên 1,585 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng nhẹ 1.2% lên 1,108 tỷ đồng. Ngoài ra, phải thu dài hạn cũng giảm 46.2% xuống còn 707 tỷ đồng. 

Tổng nợ phải trả của IDC cũng tăng 3.7% lên 11,287 tỷ đồng. Trong 9T đầu năm, IDC đã giảm đáng kể nợ vay và thuê tài chính 35.7% so với đầu năm, đạt 481 tỷ đồng.

Năm 2023, IDC đặt kế hoạch tổng doanh thu gần 8,277 tỷ đồng, tăng gần 7% so với thực hiện 2022; lãi trước thuế gần 2,525 tỷ đồng, giảm gần 4%. Như vậy, sau 9T đầu năm, IDICO đã thực hiện gần 43% chỉ tiêu doanh thu, 41% lãi trước thuế sau nửa chặng đường. 

Ngoài ra trong năm 2023, giá trị đầu tư theo kế hoạch của IDICO là gần 3,068 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện 2022. Trong đó, chủ yếu là đầu tư các dự án khu công nghiệp giá trị hơn 1,797 tỷ đồng, dự án nhà ở và đô thị giá trị gần 850 tỷ đồng, dự án thủy điện & năng lượng hơn 284 tỷ đồng. Kế hoạch cho thuê đất khu công nghiệp là gần 128ha và xây dựng nhà xưởng cho thuê là 0.8ha.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.