Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: KBC

Thông tin chung

Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc thành lập ngày 27/03/2002. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị. Bên cạnh các dự án về Bất động sản, Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc còn liên doanh đầu tư trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, khai khoáng; năng lượng, viễn thông. KBC được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2009.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý III/2023, KBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 247 tỷ đồng, tăng 21.6% và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 19 tỷ đồng, giảm mạnh 99% svck 2022, do công ty chưa kịp bàn giao đất cho khách hàng tại các KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, Quang Châu và Tân Phú Trung, với tổng giá trị hợp đồng lên đến 1,700 tỷ đồng. 

Tháng 11/2023, KBC thông qua đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Hậu 2 với quy mô khoảng 380 ha, và có tổng giá trị hơn 5,500 tỷ đồng. 

Tại ngày 30/09/2023, tổng nhân sự KBC là 561 người, tăng 7 người so với đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

9T/2023, KBC ghi nhận doanh thu đạt gần 4,798 tỷ đồng, tăng đáng kể 272.4% so với cùng kỳ năm 2022, do khoản doanh thu tăng vượt trội trong 6T đầu năm và sụt giảm trong quý 3 do chưa kịp bàn giao dự án. Trong đó, doanh thu cho thuê đất tăng đáng kể 590.4% lên 4,568 tỷ đồng. Mặc dù giá vốn cũng tăng 104% lên 1,488 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận gộp của KBC vẫn đạt gấp 6 lần svck, lên 3,309 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng gần 50% lên 350 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản lãi từ chuyển nhượng công ty con 109 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 26% xuống còn 326 tỷ đồng, do công ty đã hoàn nhập dự phòng 642 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ khoản dự phòng là 3,559 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động tăng mạnh, chủ yếu do chi phí bán hàng tăng gần 8 lần, lên 310 tỷ đồng. Kỳ này, công ty ghi nhận lỗ 708 triệu đồng từ công ty liên kết, trong khi cùng kỳ lãi đến 2,210 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của KBC vẫn tăng vượt trội 272% svck lên 4,798 tỷ đồng. 

Tính đến thời điểm kết thúc 9T đầu năm, tổng tài sản của KBC giảm nhẹ 3.3% so với đầu năm, đạt 33,747 tỷ đồng, trong đó lượng tiền mặt nắm giữ giảm đến 79% xuống còn 296 tỷ đồng. Hàng tồn kho duy trì ổn định ở mức 12,258 tỷ đồng, chiếm phần lớn là dự án khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát với 8,098 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 53% so với đầu năm, còn khoảng 546 tỷ đồng, do công ty không còn ghi nhận chi phí cho dự án Viễn Đông Meridian Towers. 

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của KBC giảm gần 20% so với đầu năm xuống còn 13,684 tỷ đồng, do công ty đã giảm sử dụng nợ vay ngắn hạn tới 85.6% so với đầu năm, đạt 571 tỷ đồng.

Năm 2023, KBC đặt mục tiêu 9,000 tỷ doanh thu và 4,000 tỷ lợi nhuận sau thuế, gấp 9.5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, KBC đã hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và 52% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2023. 

Để hoàn thành các mục tiêu trên, KBC sẽ tập trung triển khai các dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng và Khu công nghiệp Tân Phú Trung. Đồng thời, Tổng Công ty sẽ tiếp tục thực hiện dự án nhà ở xã hội Tràng Duệ ở Hải Phòng, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2025.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.