Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bức tường Trung Quốc

Bức tường Trung Quốc (Chinese wall) thường được sử dụng trong giới kinh doanh, mô tả một rào cản ảo nhằm ngăn chặn việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận nếu nó có thể dẫn đến các hoạt động kinh doanh có vấn đề về mặt đạo đức hoặc pháp lý. Tại Hoa Kỳ, các tập đoàn, công ty môi giới, ngân hàng đầu tư và ngân hàng bán lẻ đã sử dụng Bức tường Trung Hoa để mô tả các tình huống cần duy trì tính bảo mật nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích.

Trong những năm qua, các tổ chức tài chính lớn đã sử dụng chính sách Bức tường Trung Quốc như một phương tiện để tự điều chỉnh các giao dịch kinh doanh của mình bằng cách tạo ra ranh giới đạo đức giữa các bộ phận. Tuy nhiên, những nỗ lực này không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Do đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã ban hành các quy định quản lý cách các tổ chức tài chính chia sẻ thông tin. Theo đó, SEC đã áp dụng phạt tiền, hình phạt và hậu quả pháp lý đối với các công ty vi phạm các quy định này.

Chính sách xây dựng Bức tường Trung Quốc trong một công ty là điều phổ biến trong hoạt động ngân hàng đầu tư. Thông qua mối quan hệ khách hàng của mình, các chủ ngân hàng đầu tư thường xuyên có quyền truy cập vào thông tin quan trọng, không công khai liên quan đến các công ty giao dịch đại chúng hoặc các công ty sắp trở thành công ty đại chúng thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Các chủ ngân hàng đầu tư có trách nhiệm phát triển các rào cản thông tin nhằm kiểm soát thông tin bí mật từ bộ phận này đến bộ phận khác của ngân hàng và đến các đơn vị kinh doanh khác trong ngân hàng. Bởi vì các ngân hàng đầu tư có các cố vấn đầu tư ở bộ phận khác, những người này có thể tích cực tư vấn cho khách hàng mua hoặc bán cổ phiếu của các công ty liên quan. Bức tường Trung Quốc được cho là nhằm ngăn chặn bất kỳ thông tin nào về các cuộc đàm phán tiếp quản đến tai các cố vấn đầu tư.

Nhu cầu về một bức tường Trung Quốc trong ngành tài chính trở nên quan trọng hơn sau khi Đạo luật Gramm-Leach-Bliley năm 1999 (GLBA) được ban hành. Luật bãi bỏ các quy định của liên bang cấm các công ty cung cấp bất kỳ sự kết hợp nào giữa dịch vụ ngân hàng, đầu tư và bảo hiểm. GLBA đã đảo ngược các hạn chế đối với những sự kết hợp như vậy đã được áp dụng kể từ cuộc Đại suy thoái. GLBA cũng cho phép tạo ra những gã khổng lồ tài chính ngày nay như Citigroup và JPMorgan Chase.