Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngân hàng đầu tư

Ngân hàng đầu tư (hay thường gọi là tổ chức tư vấn phát hành) là một định chế tài chính đóng vai trò trung gian để thực hiện các giao dịch tài chính lớn và phức tạp, giữa các tổ chức phát hành chứng khoán và các nhà đầu tư.

Nói cách khác, thông qua ngân hàng đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức hay thậm chí là chính phủ có thể kết nối với các bên có nhu cầu đầu tư vì họ đang có khoản tiền nhàn rỗi với quy mô lớn.

Nhờ có các nghiệp vụ huy động vốn như tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới…, ngân hàng đầu tư giúp các công ty tiếp cận thị trường vốn một cách dễ dàng.

Qua đó giúp họ có nguồn lực để tiếp tục tăng trưởng cũng như tồn tại, và rồi thúc đẩy nền kinh tế phát triển một cách hiệu quả.

Hiện nay, nền kinh tế quốc dân đang theo đà hội nhập quốc tế và chứng kiến nguồn vốn từ nước ngoài đổ về Việt Nam ngày càng lớn, nhờ vậy tạo điều kiện cho các ngân hàng đầu tư phát huy tối đa vai trò của mình cũng như phát triển mạnh mẽ.