Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đường cong hình chuông

Đường cong hình chuông (Bell Curve) là một loại phân phối phổ biến cho một biến, còn được gọi là phân phối chuẩn tắc, thể hiện một phân phối đối xứng.

Điểm cao nhất trên đường cong, hoặc đỉnh của hình chuông, đại diện cho sự kiện có thể xảy ra nhất trong một chuỗi dữ liệu (trong trường hợp này là giá trị trung bình, chế độ và trung vị).

Trong khi tất cả các sự kiện có thể xảy ra khác được phân phối đối xứng xung quanh giá trị trung bình, tạo ra một đường cong dốc xuống ở mỗi bên của đỉnh.

Độ rộng của đường cong hình chuông được mô tả bằng độ lệch chuẩn của nó. Đường cong phân phối chuẩn được sử dụng phổ biến trong thống kê, kể cả trong phân tích dữ liệu kinh tế và tài chính.