Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giỏ hàng hóa

Giỏ hàng hóa (Basket of Goods) miêu tả một bộ sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng cố định được theo dõi chỉ số giá một cách thường xuyên.

Giỏ hàng hóa được sử dụng để tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) – một chỉ số quan trọng để đo lường lạm phát trong nền kinh tế.

Do đó, nếu giá của giỏ hàng hóa tăng 2% trong một năm, thì lạm phát của nền kinh tế là 2%.

Các sản phẩm và dịch vụ trong giỏ hàng hóa đại diện cho nhu cầu và thói quen của người tiêu dùng, bao gồm các mặt hàng như thực phẩm, quần áo, nhà ở, y tế, giáo dục, giao thông và giải trí.

Giỏ hàng hóa được điều chỉnh định kỳ để phản ánh những thay đổi trong nền kinh tế và xã hội.