Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Rủi ro hệ thống

Rủi ro hệ thống (Systematic risk) đề cập đến rủi ro có tác động đến toàn bộ thị trường, hay còn được gọi là rủi ro không thể đa dạng hóa hay rủi ro thị trường.

Loại rủi ro này chịu tác động bởi các yếu tố như lạm phát, biến động tỷ giá, lãi suất…; đều nằm ngoài tầm kiểm soát của các doanh nghiệp.

Mức độ rủi ro hệ thống của một chứng khoán, quỹ hoặc danh mục đầu tư cụ thể, có thể được đánh giá bằng hệ số beta của chúng.

Beta đo lường mức độ biến động của khoản đầu tư đó so với thị trường chung.

Hệ số beta lớn hơn một có nghĩa khoản đầu tư có nhiều rủi ro hệ thống hơn, tức là độ biến động cao hơn so với thị trường.

Trong khi hệ số beta nhỏ hơn một có nghĩa là rủi ro hệ thống ít hơn với độ biến động thấp hơn so với thị trường.

Để giảm thiểu tác động từ rủi ro hệ thống, nhà đầu tư nên đảm bảo danh mục đầu tư của họ được đa dạng hóa tốt. Nghĩa là bao gồm nhiều loại tài sản khác nhau như tài sản có thu nhập cố định, tiền mặt và bất động sản; mỗi loại sẽ phản ứng khác nhau khi có bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong nền kinh tế.

Chẳng hạn, việc tăng lãi suất sẽ làm cho một số trái phiếu mới phát hành có giá trị hơn, đồng thời khiến một số cổ phiếu giảm giá khi mà các nhà đầu tư nhận thấy rằng các công ty đang cắt giảm chi tiêu.

Các nhà đầu tư có thể muốn đầu tư vào các cổ phiếu giá trị thay vì cổ phiếu tăng trưởng nhiều hơn.