Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường tài chính

Thị trường tài chính (Financial market) chỉ bất kỳ địa điểm hoặc hệ thống nào cung cấp cho người mua và người bán các phương tiện để giao dịch các công cụ tài chính, bao gồm trái phiếu, cổ phiếu, các ngoại hối, các công cụ phái sinh hay thậm chí là tiền điện tử.

Thị trường tài chính tạo điều kiện cho sự tương tác giữa những người cần vốn với những người có vốn để đầu tư.

Thị trường này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thúc đẩy sự vận hành trơn tru cho các nền kinh tế, bằng cách thu hút nguồn tài chính từ nhiều nơi, phân bổ chúng một cách hiệu quả và tạo tính thanh khoản cho nền kinh tế.

Chẳng hạn như là tạo ra các sản phẩm chứng khoán (như trái phiếu) mang lại lợi nhuận cho những người có nhu cầu đầu tư hay cho vay, và cung cấp những khoản tiền đó cho những người có nhu cầu đi vay.

Ngoài ra, thị trường tài chính chủ yếu dựa vào sự minh bạch về thông tin để đảm bảo rằng thị trường được định giá một cách hiệu quả và phù hợp.

Khi xem xét và đánh giá thị trường tài chính một cách tổng thể, nó sẽ phản ánh lên kết quả cũng như xu hướng phát triển của một nền kinh tế quốc gia, nên vì vậy, đây được xem là một kênh cung cấp thông tin hiệu quả và uy tín mà nhà đầu tư có thể dựa vào để phân tích các cơ hội đầu tư.