Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tổng cầu

Tổng cầu (Aggregate Demand) là lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước mà các tác nhân kinh tế sẵn sàng và có khả năng mua tại mỗi mức giá.

Tổng cầu bao gồm bốn thành phần chính: tiêu dùng (C), đầu tư (I), chi tiêu của chính phủ (G) và xuất khẩu ròng (NX).

Tổng cầu thường được biểu diễn bằng một đường cong dốc xuống trên biểu đồ, với sản lượng thực nằm trên trục hoành và mức giá nằm trên trục tung.

Đường tổng cầu cho thấy mối quan hệ nghịch giữa tổng cầu và mức giá, do ba hiệu ứng kinh tế vĩ mô: hiệu ứng Pigo, hiệu ứng lãi suất Keynes và hiệu ứng tỷ giá hối đoái Mundell - Fleming.

Tổng cầu là một khái niệm quan trọng trong kinh tế vĩ mô, vì nó cho thấy nhu cầu có khả năng thanh toán của người tiêu dùng, doanh nghiệp, chính phủ và nước ngoài đối với hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia.

Tổng cầu có thể so sánh với tổng sản phẩm quốc nội (GDP), là tổng lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước.

Tổng cầu và GDP thường tăng hoặc giảm cùng nhau, tạo ra các chu kỳ kinh tế.