Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp (Unemployment rate) là tỷ lệ của lực lượng lao động không có việc làm. Tỷ lệ này có một độ trễ so với tình hình chung của nền kinh tế.

Khi kinh tế đi xuống, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng dần, và ngược lại sẽ giảm dần khi kinh tế hồi phục lại.

Thất nghiệp là một trong những chỉ số chỉ ra tình trạng suy thoái của một nền kinh tế.

Khi mà thu nhập của người lao động sụt giảm hay mất đi, điều đó đồng nghĩa với sựt sụt giảm tổng thu nhập chung của một quốc gia và GDP của họ.

Còn khi tỷ lệ thất nghiệp thấp, nó có thể góp phần khiến lạm phát gia tăng. Vì khi có nhiều người có thu nhập, tổng nhu cầu tiêu dùng sẽ cao hơn và nó sẽ khiến giá cả hàng hoá tăng dần theo.

Theo các nhà kinh tế học, họ cho rằng tỷ lệ thất nghiệp là chỉ số quan trọng hơn lạm phát. Vì khi mọi người có công việc, họ sẽ có cơ hội bắt kịp với lạm phát hơn.

Với một nền kinh tế phát triển, theo thời gian giá cả của mọi thứ cũng sẽ dần tự động tăng theo, nên duy trì một thị trường lao động toàn dụng là một điều tất yếu của một quốc gia.