Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: ACB

Thông tin chung

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) được thành lập năm 1993 và chính thức giao dịch trên sàn HoSE vào năm 2020. Ngân hàng tham gia vào hoạt động cung cấp các dịch vụ ngân hàng tiêu dùng và ngân hàng doanh nghiệp như tiền gửi, tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, kinh doanh ngoại hối và các dịch vụ khác. ACB được xem là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam và hiện đang quản lý khối tài sản lên tới hơn 650,000 tỷ đồng.

Cập nhật thông tin gần nhất

Lũy kế 9T/2023, Ngân hàng Á Châu ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 39,832 tỷ đồng và 12,038 tỷ đồng, lần lượt tăng 38.3% và 11.3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 10/2023, Ngân hàng ACB phát hành thành công 3 lô trái phiếu ACBL2325007, 8, 9 với tổng giá trị theo mệnh giá là 3,900 tỷ đồng, lãi suất 6-6.5%/năm. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, ACB đã phát hành 18,900 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, ngân hàng ACB ghi nhận doanh thu đạt 39,832 tỷ đồng, tăng 38.3% svck năm 2022. ACB ghi nhận chi phí lãi trong 9T/2023 tăng mạnh 80.7% svck, đạt 21,162 tỷ đồng, vì thế, thu  nhập lãi thuần trong kỳ này chỉ tăng 9.3%, đạt 18,670 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 15.5% so với 9T/2022, đạt 2,195 tỷ đồng do chi phí hoạt động dịch vụ tăng mạnh 35.6%, đạt 1,445 tỷ đồng, trong khi thu nhập từ hoạt động dịch vụ chỉ tăng nhẹ 0.7% svck, đạt 3,640 tỷ đồng. Ngoài ra, ACB còn ghi nhận 1,081 tỷ đồng lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, 182 tỷ đồng lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh và 1,289 tỷ đồng lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư. Do đó, lợi nhuận sau thuế 9T/2023 của ACB đạt 12,038 tỷ đồng, tăng 11.3% svck 2022.

Tính đến cuối quý III/2023, tổng tài sản của ngân hàng ACB đạt 648,510 tỷ đồng tăng 6.7% so với đầu năm, trong đó tiền mặt giảm 22.6% xuống còn 6,553 tỷ đồng; tiền gửi và cho vay các TCTD khác tăng 14.2% lên 98,170 tỷ đồng, chứng khoán kinh doanh tăng 67.3% lên 1,892 tỷ đồng và tài sản cố định tăng 11.7% lên 4,448 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng đến ghi nhận tăng 10% so với đầu năm, lên 448,752 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tăng mạnh 77.4% lên 5,401 tỷ đồng, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh nhất 136.3% lên 1,045 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu của ACB tăng từ 0.74% vào đầu năm lên 1.20% vào thời điểm kết thúc tháng 9.

Về nguồn vốn, vào ngày 30/09, nợ phải trả ghi nhận tăng 5.9% lên 581,685 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tăng 14.4% lên 66,825 tỷ đông. Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giảm xuống chỉ còn 19 tỷ đồng so với con số 506 tỷ đồng vào đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng 7.6% lên 445,500 tỷ đồng, trong đó tiền gửi có kỳ hạn tăng đến 17.9% lên 87,436 tỷ đồng.

Năm 2023, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20,058 tỷ đồng, tăng 17.2% so với kết quả thực hiện năm 2022. Như vậy, theo kết quả kinh doanh 9T/2023, ACB đã hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Ngoài ra, ACB cũng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 668,788 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tiền gửi mục tiêu đạt 495,411 tỷ đồng và dư nợ cho vay đạt 453,836 tỷ đồng, tăng lần lượt 8.1% và 9.7%. Bên cạnh đó, ACB vẫn duy trì kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu đểđưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.