Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: BID

Thông tin chung

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thành lập vào năm 1957 và tới nay là một trong 10 ngân hàng quốc doanh lớn nhất tại Việt Nam. BIDV cung cấp dịch vụ ngân hàng thương mại cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, có thế mạnh hàng đầu trong việc tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng của Nhà nước, cũng như việc cho vay vốn hàng nghìn dự án, công trình thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề. Mã BID được niêm yết trên sàn HOSE vào năm 2014.

Cập nhật thông tin gần nhất

Lũy kế 9T/2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của ngân hàng BIDV đạt 115,265 tỷ đồng và 15,837 tỷ đồng, lần lượt tăng 32.5% và 11.6% so với cùng kỳ năm 2022.  

Ngày 25/10, BIDV phát hành thành công 2,500 tỷ đồng trái phiếu xanh theo nguyên tắc của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế ICMA, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành trái phiếu xanh được xếp hạng bởi Moody’s.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

9 tháng đầu năm 2023, BIDV ghi nhận doanh thu đạt 115,265 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 15,837 tỷ đồng, lần lượt tăng 32.5% và 11.6% so với cùng kỳ 2022 nhờ giảm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 20% svck. Trong khi đó, hoạt động chính của BIDV là thu nhập từ lãi thuần giảm nhẹ 0.6%, đạt 41,266 tỷ đồng do chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng mạnh 62.5% so với cùng kỳ lên 73,999 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 17.5% lên 4,955 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 56.1% lên 3,140 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 294 tỷ đồng so với con số -62 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022; ngược lại, BIDV ghi nhận khoản lỗ 266 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư so với khoản lãi 117 tỷ đồng vào 9T/2022.

Tính đến cuối Quý 3/2023, tổng tài sản của BIDV giảm nhẹ 0.6% so với đầu năm xuống còn 2.13 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là tiền và các khoản tương đương tiền giảm 57.3% xuống còn 53,285 tỷ đồng, trong đó tiền mặt giảm 21.9% còn 10,731 tỷ đồng và tiền gửi tại NHNN giảm 61.7% còn 42,654 tỷ đồng. Về phía nguồn vốn, BIDV đã giảm đáng kể các khoản nợ Chính phủ và NHNN 91.3% xuống còn 13,242 tỷ đồng. Lượng tiền huy động được từ khách hàng tăng 7.5% lên 1.58 triệu tỷ đồng.

Năm 2023, BIDV quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm với các mục tiêu: Dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn tín dụng NHNN giao, dự kiến tăng 12% - 13%; huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, dự kiến tăng 11%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư số 11 ở mức từ 1.4% trở xuống; và lợi nhuận trước thuế tăng 10% - 15% so với năm 2022, phù hợp với diễn biến thị trường.

Với vai trò là một định chế tài chính hàng đầu trong việc hỗ trợ phát triển nền kinh tế đất nước, BIDV đã theo đuổi mục tiêu trở thành “ngân hàng xanh” trong chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để  đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán. 

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.