Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: CTG

Thông tin chung

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, CTG) được thành lập trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước vào năm 1988 và được chính thức niêm yết trên sàn HoSE vào năm 2009. VietinBank là một trong 4 ngân hàng thương mại lớn nhất thị trường hiện nay; hoạt động chủ chốt trong mảng tư vấn đầu tư và tài chính, khai thác bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, cho thuê tài chính và các dịch vụ liên quan tới quản lý và đầu tư chứng khoán.

Cập nhật thông tin gần nhất

Lũy kế 9T/2023, trong bối cảnh khó khăn chung của doanh nghiệp, Vietinbank vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu thuần đạt 99,715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 13,990 tỷ đồng, lần lượt tăng 34.2% và 10.2% svck. 

Quý 3/2023, Vietinbank dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ lên 53,700 tỷ đồng để nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô kinh doanh, tăng khả năng cung ứng vốn và đầu tư cho các dự án chuyển đổi của ngân hàng. 

T7/2023, Vietinbank trở thành tổ chức tín dụng có khối lượng phát hành thành công trái phiếu ra công chúng lớn nhất từ đâu năm 2023 đến nay với tổng 5,000 tỷ đồng trái phiếu, trong đó phân phối thành công 50 triệu trái phiếu, tương đương 100% khối lượng chào bán.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Vietinbank ghi nhận doanh thu thuần đạt 99,715 tỷ đồng, tăng 34.2% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự tăng mạnh 56.1% svck nên thu nhập lãi thuần chỉ tăng nhẹ 9.8% lên 38,511 tỷ đồng. Trong kỳ, CTG ghi nhận lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5,600 tỷ đồng, tăng 30.1%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 3,485 tỷ đồng, tăng mạnh 42.8%; lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 210 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 80 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 106 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng lần lượt tăng 9.3% và 10.8% lên 14,139 tỷ đồng và 20,642 tỷ đồng. Kết quả là, lợi nhuận sau thuế 9T/2023 của CTG chỉ tăng 10.2% lên 13,990 tỷ đồng. 

Tính đến 30/09/2023, tổng tài sản của CTG chỉ tăng nhẹ 4.42% so với đầu năm lên 1.89 triệu tỷ đồng. Khoản cho vay khách hàng tăng 9.6% lên 1.35 triệu tỷ đồng, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn giảm mạnh 37.6% xuống còn 4,557 tỷ đồng nhưng nợ nghi ngờ tăng gấp 3 lần lên 7,320 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn tăng 13.3% lên 7,064 tỷ đồng. Vì thế, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng tăng từ 1.28% lên 1.40%. Ngoài ra, tiền gửi và cho vay TCTD khác tăng 5.2% lên 254,955 tỷ đồng và chứng khoán kinh doanh tăng 11.5% lên 1,568 tỷ đồng. Ngược lại, lượng tiền mặt của ngân hàng CTG giảm mạnh đến 14.4% xuống còn 9,469 tỷ đồng.  

Tổng nợ phải trả tăng nhẹ 3.9% lên 1.77 triệu tỷ đồng, trong đó lượng tiền gửi của khách hàng tăng 5% lên 1.31 triệu tỷ đồng; tiền gửi và vay các TCTD khác tăng 37.8% lên 288,612 tỷ đồng. Ngân hàng CTG cũng giảm đáng kể khoản nợ Chính phủ và NHNN 79.4% xuống còn 21,577 tỷ đồng.

Năm 2023, VietinBank dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng 10 – 15% so với kế hoạch thực hiện năm 2022, đạt khoảng 23,500 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng trưởng từ 5-10% trong năm 2023, dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và định hướng chính sách tín dụng của NHNN trong từng thời kỳ. Như vậy, kết thúc 9T/2023, Vietinbank đã hoàn thành được 74% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Ngoài ra, trong các tháng cuối năm 2023, VietinBank cho biết sẽ duy trì tập trung nguồn lực triển khai 4 chủ điểm kinh doanh gồm: (i) Tăng trưởng CASA; (ii) Tăng trưởng thu ngoài lãi; (iii) Khai thác hệ sinh thái và bán chéo; và (iv) Thu hồi nợ xử lý rủi ro.

Đồng thời, VietinBank cũng tiếp tục triển khai các giải pháp mang tính toàn diện, linh hoạt và đồng bộ, tập trung vào 5 chủ điểm nền tảng gồm: (i) Kiểm soát chất lượng nợ và quản trị rủi ro tín dụng; (ii) Nâng cao chất lượng dịch vụ; (iii) Tăng năng suất lao động; (iv) Quản trị hiệu quả cân đối vốn; và (v) Xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu đểđưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.