Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: HDB

Thông tin chung

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB) được thành lập vào năm 1989 và được niêm yết trên sàn HoSE vào năm 2018. HDBank và HDSaison có hệ thống mạng lưới rộng rãi bao phủ trên cả nước, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, phục vụ tới gần 14 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng bao gồm các dịch vụ huy động tiền gửi, các sản phẩm thẻ thanh toán, bảo hiểm, dịch vụ kiều hối, tín dụng, giao dịch nợ và quản lý tài sản, đầu tư.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý III/2023, Ngân hàng HDB ghi nhận thu nhập lãi đạt 13,391 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,515 tỷ đồng, lần lượt tăng 62% và 16% svck 2022. 

Tháng 12/2023, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho HDB tăng vốn điều lệ lên 29,275 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Sau khi tăng vốn thành công, HDB sẽ lọt vào top 10 hệ thống ngân hàng. 

Trong 9T/2023, số lượng khách hàng có phát sinh giao dịch trên nền tảng số tăng 85% svck, số lượng giao dịch qua kênh số tăng 87% svck, và tỷ lệ giao dịch của khách hàng cá nhân trên kênh số tăng từ 69% cùng kỳ lên 90%.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9T/2023, HDBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 14,711 tỷ đồng, tăng 12.5% svck 2022. Trong 9T, HDB còn ghi nhận lãi mua bán chứng khoán đầu tư tăng gần 234% svck, đạt 1,056 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 41% lên 281 tỷ đồng; lãi mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 134 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 17 tỷ đồng; và lãi từ hoạt động khác đạt 368 tỷ đồng, tăng 7.6%. Tuy nhiên, lãi thuần từ dịch vụ giảm 25.3% xuống còn 1,596 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí từ hoạt động dịch vụ tăng đến 73.4% lên 408 tỷ đồng. Mặc dù tổng chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 9.1% lên 6,499 tỷ đồng, nhưng HDB đã trích dự phòng rủi ro tín dụng đáng kể lên 3,025 tỷ đồng, tăng gần 43% svck 2022. Kết quả, lãi ròng trong 9T/2023 của HDB chỉ tăng nhẹ 7.5%, đạt 6,888 tỷ đồng. 

Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của HDBank tăng 22.1% so với đầu năm, đạt 508,263,253 tỷ đồng, trong đó, tiền gửi tại NHNN tăng đến 184%, đạt 31,970 tỷ đồng và tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác cũng tăng 12.8% lên 55,427 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HDB cũng tăng khoản chứng khoán kinh doanh lên gấp 12 lần so với đầu năm, đạt 21,600 tỷ đồng. Cho vay khách hàng chỉ tăng 10.5% lên 288,137 tỷ đồng, nhưng tổng nợ xấu của HDB lại tăng đến 50% so với đầu năm, đạt 6,604 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu cũng tăng từ 1.69% từ đầu năm lên 2.29%. 

Ở phía bên kia nguồn vốn, tổng nợ phải trả cũng HDB đạt 465,238 tỷ đồng; tăng 23.3% so với đầu năm, trong đó tiền gửi của khách hàng tăng đáng kể 58.3% lên 341,713 tỷ đồng, nhưng tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác lại giảm 89% xuống còn 5,630 tỷ đồng. Ngoài ra, HDB cũng giảm đến gần 100% nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đạt 30 tỷ đồng.

Năm 2023, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 13,197 tỷ đồng, tăng 29% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, HDBank đã thực hiện được 65% kế hoạch lãi trước thuế. 

Bên cạnh đó, HDB cũng đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 520,000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 29,300 tỷ đồng với tổng lượng tiền gửi tại hệ thống ngân hàng đạt 460,000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm ngoái. Đồng thời, HDBank cố gắng tăng dư nợ tín dụng vượt 333,500 tỷ đồng, tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% cũng như các tiêu chuẩn của Basel III trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để  đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán. 

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.