Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: MBB

Thông tin chung

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) được thành lập từ năm 1994 và niêm yết trên sàn HoSE vào năm 2001. Trải qua gần 28 năm hoạt động, MBB hiện nay là thương hiệu có uy tín trong ngành dịch vụ tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán) và bất động sản tại Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh chính của ngân hàng là cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính cho các Doanh nghiệp Quân đội cũng như các đối tượng khách hàng khác nhau; hiện MBB đang có hơn 13 triệu khách hàng.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý III/2023, MBBank ghi nhận thu nhập lãi thuần và LNST đạt 9,812 tỷ đồng và 5,821 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 15.6% so với cùng kỳ 2022. 

Ngày 17/07/2023, MBBank đã phát hành 680,097,919 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện là 15%. Dự kiến cổ phiếu sẽ được chuyển giao vào quý III/2023 sau khi MB được UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành. 

MB Bank hiện phục vụ cho hơn 23 triệu khách hàng với tỷ lệ giao dịch trên kênh số đạt trên 95%. Dự định các nền tảng số của MB sẽ chiếm khoảng 50% doanh thu của ngân hàng trong khoảng 4 năm tới.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9T/2023, MBBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 29,520 tỷ đồng, tăng 11.8% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do khoản thu nhập lãi từ cho vay tăng đến 43.3%, đạt 39,731 tỷ đồng. Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 9.7% xuống còn 2,630 tỷ đồng, do thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm giảm 17% xuống còn 5,989 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 31.4% xuống còn 920 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư và góp vốn giảm 66% xuống còn 424 tỷ đồng. Ngoài ra, MBBank ghi nhận lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng mạnh đến 155%, đạt 345 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 1.3% svck, đạt 11,037 tỷ đồng. MBBank cũng đó trích dự phòng rủi ro thêm 0.8% svck, đạt gần 4,500 tỷ đồng. Kết quả, lãi ròng của MBBank trong 9T đầu năm đạt 16,009 tỷ đồng, tăng 10% svck. 

Tại thời điểm kết thúc quý III/2023, MBBank ghi nhận tổng tài sản đạt 815,881 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tổng tiền gửi của MBBank tại NHNN và các tổ chức tín dụng khác đạt 58,615 tỷ đồng, giảm 19.3% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 16.8%, đạt 523,969 tỷ đồng, tuy nhiên, tổng nợ xấu tăng vọt gấp 2 lần so với đầu năm lên 58,615 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 3 và nợ nhóm 4 tăng gấp 3 lần, lần lượt đạt 4,403 tỷ đồng và 3,825 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu theo đó tăng từ 1.1% vào đầu năm lên 1.9%. Tổng nợ phải trả tăng 11.6% lên 724,118 tỷ đồng, trong đó tiền huy động được từ khách hàng tăng 8.1% lên 479,733 tỷ đồng.

Năm 2023, MB Bank đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 26,138 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, sau 9T đầu năm 2023, MBBank đã thực hiện được gần 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Đồng thời, tổng tài sản ước tăng 14% lên 830,000 tỷ đồng, trong đó, tổng dư nợ tín dụng dự kiến đạt 583,600 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022. Huy động vốn ước đạt 591,000 tỷ đồng. MBB cũng dự kiến tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 2%. 

Nhờ triển khai các dự án nhà máy số, tốc độ thu hút khách hàng của MBBank được giữ vững và đạt 23.5 triệu khách hàng cá nhân vào cuối tháng 6/2023, tăng thêm 3.5 triệu khách hàng doanh nghiệp so với cuối năm 2022. Ngân hàng cũng có lũy kế gần 300 nghìn khách hàng doanh nghiệp.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.