Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: SSB

Thông tin chung

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) được thành lập vào năm 1994 và chính thức niêm yết trên HoSE vào năm cuối năm 2020. Ngân hàng tập trung hoạt động trong lĩnh vực huy động, cấp tín dụng và các dịch vụ tài chính liên quan. SeABank nằm trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam về quy mô vốn điều lệ, mạng lưới hoạt động; đến nay, ngân hàng là đối tác của các tập đoàn kinh tế nhà nước và các doanh nghiệp chủ chốt trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, bảo hiểm, viễn thông, công ty đa quốc gia, .v.v

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý III/2023, SeABank ghi nhận tổng thu nhập lãi và các khoản tương tự đạt 4,811 tỷ đồng, tăng 21.9% so với cùng kỳ song lãi ròng giảm 5.9% còn 908 tỷ đồng, chủ yếu do áp lực biến động lãi suất trên thị trường chung.

Ngày 16/12. trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản tổ chức tại Tokyo, SeABank và AEON Financial đã ký và trao Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) trị giá 4,300 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SeABank ghi nhận tổng doanh thu đạt 14,637 tỷ đồng, tăng 36.0% svck năm 2022. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là thu nhập lãi cho vay, tăng 31.78% svck, đạt 12,759 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh 33.7% còn 723 tỷ đồng. Điểm sáng là, lãi thuần hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh gấp 2.5 lần lên 359 tỷ đồng; và hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 16.6% lên 313 tỷ đồng. Trong bối cảnh khó khăn chung, SeABank ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế chỉ đạt 2,516 tỷ đồng, giảm 21.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của SeABank tăng 7.5% so với đầu năm, đạt 248,810 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 9.7%, đạt 168,848 tỷ đồng với phần lớn là cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay. Mặt khác, nợ xấu của SSB tăng mạnh 28.6% so với đầu năm, lên 3,163 tỷ đồng, với nhóm nợ nghi ngờ tăng gấp 3.4 lần so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 1.6% hồi đầu năm lên 1.8%.


Năm 2023, SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5,633 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, với lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 3,156 tỷ đồng, ngân hàng mới chỉ hoàn thành 56% kế hoạch cả năm.

SeABank cũng đặt mục tiêu năm 2023, tổng nguồn vốn huy động ròng đạt 18,000 tỷ đồng và tổng dự nợ tín dụng đạt 16,200 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 11% so với năm 2022. Đồng thời, SSB sẽ chú trọng quản trị rủi ro và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.