Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: STB

Thông tin chung

Ngân hàng Sacombank là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập vào năm 1991 và niêm yết trên sàn HoSE vào năm 2006. Hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng là cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm các sản phẩm thẻ, bảo hiểm, gói vay các loại và các dịch vụ như ngoại hối, giao dịch chứng khoán, bảo lãnh. Với mạng lưới 566 điểm giao dịch trải dài trên khắp cả nước, chiến lược của Sacombank là trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu Việt Nam.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý III/2023, Sacombank ghi nhận thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 13,651 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1,635 tỷ đồng, lần lượt tăng 28.4% và 34.9% so với cùng kỳ. Tuy vậy, nợ xấu tính đến tháng 9 của STB đã tăng lên mức 2.2% so với mức 1.0% hồi đầu năm.

Trong ngày 06/11/2023, nhóm quỹ đầu tư nước ngoài Dragon Capital ra thông báo đã mua thêm tổng cộng 4 triệu cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Nhờ đó, Dragon Capital đã tăng sở hữu từ 110.08 triệu đơn vị (tỷ lệ 5.83%) lên 114.08 triệu đơn vị (tỷ lệ 6.05%).

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sacombank ghi nhận tổng thu nhập lãi và các khoản tương tự đạt 42,233 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5,460 tỷ đồng, lần lượt tăng mạnh 66.6% và 66.0% svck năm 2022. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là thu nhập lãi thuần, tăng mạnh 48.1% svck, đạt 16,439 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm hơn 43.4% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3,144 tỷ đồng. Mặc dù, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 52.8% còn 2,032 tỷ đồng và chi phí hoạt động tăng 14% lên 9,480 tỷ đồng, song kết thúc 9 tháng đầu năm, STB đạt 5,460 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của Sacombank tăng 10.3% so với đầu năm, đạt 651,288 tỷ đồng. Trong đó, tiền, vàng gửi tại các TCTD tăng gần 84%, đạt 46,344 tỷ đồng và cho vay khách hàng tăng 8% đạt 472,073 tỷ đồng. Mặt khác, nợ xấu của Sacombank tăng mạnh gấp 2.4 lần so với đầu năm, lên 10,388 tỷ đồng, chủ yếu do nhóm nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ, lần lượt tăng gấp 5.3 lần và 4.4 lần lần so với đầu năm, khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 1.0% hồi đầu năm lên 2.2%.


Năm 2023, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 9,500 tỷ đồng, tăng 50% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 6,840 tỷ đồng, ngân hàng đã hoàn thành 72% kế hoạch cả năm.

Sacombank cũng đặt mục tiêu năm 2023, tổng nguồn vốn huy động đạt 574,600 tỷ đồng và tổng dự nợ tín dụng đạt 491,600 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 12% so với năm 2022, và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Theo ACBS, Sacombank dự kiến sẽ hoàn thành đề án tái cơ cấu vào cuối năm 2023 và lợi nhuận tiềm năng từ việc thanh lý các tài sản thế chấp tồn đọng có thể lên đến 19,000 tỷ đồng, giúp LNTT tăng 67%. Và, khi không còn áp lực trích lập dự phòng cho các tài sản tồn đọng, dự báo LNTT năm 2024 của Sacombank sẽ tăng vọt 88.5% svck lên khoảng 20,000 tỷ đồng.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.