Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hối phiếu ngân hàng

Hối phiếu ngân hàng (Bank Draft) một loại giấy tờ có giá trị, do ngân hàng phát hành, cho phép người nắm giữ có thể đổi lấy một số tiền nhất định tại một thời điểm xác định. Hối phiếu ngân hàng thường được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, gửi tiết kiệm, hoặc làm phương tiện thanh toán quốc tế.

Hối phiếu ngân hàng thường đi kèm với một khoản phí nhỏ. Tuy nhiên, hầu hết các tài khoản ngân hàng đều cung cấp một số lượng hối phiếu ngân hàng miễn phí nhất định mỗi năm.