Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giá bán trung bình

Giá bán trung bình (Average Selling Price, ASP) là giá mà mỗi loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thường được bán. Giá bán trung bình bị ảnh hưởng bởi loại sản phẩm và vòng đời sản phẩm. ASP là giá bán trung bình của sản phẩm trên nhiều kênh phân phối, trên một danh mục sản phẩm trong công ty hoặc thậm chí trên toàn bộ thị trường. Giá bán trung bình được thiết lập cho một hàng hóa cụ thể có thể hoạt động như một mức giá chuẩn, giúp các nhà sản xuất, hoặc nhà bán lẻ khác định giá cho sản phẩm của chính họ.

Giá bán trung bình được tính bằng cách chia tổng doanh thu kiếm được từ sản phẩm cho tổng số đơn vị đã bán.

Các nhà tiếp thị cố gắng định giá cho một sản phẩm cũng phải cân nhắc xem họ muốn sản phẩm của mình được định vị ở đâu. Nếu họ muốn hình ảnh sản phẩm của mình trở thành một phần của sự lựa chọn chất lượng cao, họ phải đặt ASP cao hơn.

Các sản phẩm như máy tính, máy ảnh, tivi và đồ trang sức có xu hướng có giá bán trung bình cao hơn trong khi các sản phẩm như sách và DVD sẽ có giá bán trung bình thấp.

Khi một sản phẩm ở phần sau của vòng đời sản phẩm, thị trường rất có thể đã đạt tới mức bão hòa, do đó, sẽ làm giảm giá bán trung bình.

Thị trường điện thoại thông minh là một ngành công nghiệp lớn sử dụng giá bán trung bình để ước tính phần lợi nhuận họ kiếm được cho mỗi chiếc điện thoại mà họ bán. Đối với các công ty định hướng sản phẩm như Apple, việc tính toán giá bán trung bình cung cấp thông tin then chốt về hiệu quả tài chính và nói rộng hơn là hiệu quả hoạt động của giá cổ phiếu.

Trên thực tế, có một mối quan hệ rõ ràng giữa ASP iPhone của Apple và biến động giá cổ phiếu của hãng. ASP của iPhone thậm chí còn quan trọng hơn khi xem xét mỗi thiết bị mang lại lợi nhuận tổng thể cho Apple như thế nào. Vì iPhone có tỷ suất lợi nhuận gộp cao nhất trong dòng thiết bị của Apple nên thiết bị này mang lại phần lớn lợi nhuận cho Apple. Điều đó khiến iPhone trở nên quan trọng trong việc xác định hiệu quả tài chính tổng thể của Apple mỗi quý.