Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khoản vay bắc cầu

Khoản vay bắc cầu (Bridge Loan) là khoản vay ngắn hạn được sử dụng cho đến khi một người hoặc công ty đảm bảo nguồn tài chính lâu dài hoặc thanh toán nghĩa vụ hiện tại.

Nó cho phép người vay đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại bằng cách cung cấp dòng tiền ngay lập tức.

Các khoản vay bắc cầu có lãi suất tương đối cao và thường được đảm bảo bằng một số hình thức thế chấp, chẳng hạn như bất động sản hoặc hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Những loại khoản vay này thường được sử dụng trong lĩnh vực bất động sản và còn được gọi là khoản vay bắc cầu hoặc tài trợ tạm thời.

Các khoản vay bắc cầu có thể giúp chủ nhà mua một ngôi nhà mới trong khi chờ đợi ngôi nhà hiện tại của họ được bán.

Theo đó, người đi vay sẽ sử dụng vốn chủ sở hữu trong ngôi nhà hiện tại của họ để trả trước khi mua một ngôi nhà mới trong khi chờ đợi ngôi nhà hiện tại của họ được bán.

Thông thường, người cho vay chỉ cung cấp các khoản vay bắc cầu bất động sản cho những người đi vay có tín dụng tốt và tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI) thấp.