Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài trợ bắc cầu

Tài trợ bắc cầu (Bridge Financing) thường ở dạng khoản vay bắc cầu, là một lựa chọn tài trợ tạm thời được các công ty và các tổ chức khác sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động ngắn hạn của họ cho đến khi có thể thu xếp được một phương án tài trợ dài hạn.

Nguồn tài trợ bắc cầu thường đến từ một ngân hàng đầu tư hoặc công ty đầu tư mạo hiểm dưới hình thức khoản vay hoặc đầu tư vốn cổ phần.

Tài trợ bắc cầu cũng được sử dụng cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc có thể bao gồm trao đổi vốn cổ phần thay vì khoản vay.

Nguồn tài trợ bắc cầu giúp thu hẹp khoảng cách giữa thời điểm tiền của một công ty sắp cạn kiệt và thời điểm công ty này có thể mong đợi nhận được nguồn vốn.

Các công ty không muốn gánh khoảng nợ lãi suất cao có thể sẽ tìm kiếm các công ty đầu tư mạo hiểm để cung cấp cho họ vòng tài trợ bắc cầu cho đến khi công ty có thể huy động được vòng tài trợ vốn cổ phần lớn hơn.

Trong trường hợp này, công ty có thể chọn cung cấp quyền sở hữu cổ phần để đổi lấy khoản tài trợ trị giá từ vài tháng đến một năm.

Ngoài ra, các công ty cũng có thể sẽ sử dụng phương thức tài trợ bắc cầu trước khi diễn ra đợt IPO, nhằm cung cấp vốn để trang trải cho các chi phí liên quan đến IPO.