Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Thuật ngữ cạnh tranh hoàn hảo (Perfect competition market) được dùng để chỉ một cấu trúc thị trường lý tưởng trên lý thuyết; đề cập đến một nền kinh tế mà ở đó không xuất hiện một sự độc quyền hay khống chế nào làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả của mọi thứ.

Mặc dù điều này là hiếm khi xảy ra trong thế giới thực, nhưng nó cung cấp một mô hình hữu ích để giải thích cung và cầu ảnh hưởng như thế nào đến giá cả và hành vi trong một nền kinh tế.

Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo bao gồm các đặc điểm sau:

- Một thị trường lớn và đồng nhất: Một lượng lớn cả người mua và người bán đảm bảo cung và cầu không thay đổi trong thị trường này.

Các sản phẩm và dịch vụ sẽ tương tự nhau về nhiều khía cạnh, và người mua có thể dễ dàng thay thế các sản phẩm do hãng này sản xuất với một sản phẩm của hãng khác.

- Thông tin sẵn có đầy đủ và hoàn hảo: Sự sẵn có của thông tin trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo đảm bảo rằng mỗi công ty có thể sản xuất hàng hoá hoặc dịch vụ của mình với tỷ lệ chính xác, ngang nhau và với cùng kỹ thuật sản xuất.

Và người mua cũng có thể nắm đầy đủ các thông tin này khi đưa ra quyết định mua, bán.

- Không có sự kiểm soát: Việc tham gia và thoát ra khỏi thị trường của các doanh nghiệp sẽ không bị kiểm soát, và điều này giúp họ thoải mái chi tiêu vào lực lượng lao động và tài sản vốn mà không bị hạn chế và điều chỉnh sản lượng của họ phù hợp với nhu cầu thị trường.

Thực tế, thị trường cạnh tranh hoàn hảo là điều hiếm khi xảy ra khi tốc độ phát triển của nền kinh tế ngày càng nhanh cũng như càng có nhiều các doanh nghiệp lớn chiếm lĩnh ở một số ngành như Apple, Samsung, LG…

Nếu thiếu một trong những đặc điểm trên, thị trường sẽ luôn được xem là một thị trường cạnh tranh với nhiều yếu tố, đặc điểm khác nhau.